اسامی برندگان مسابقه آنلاین شهرستانی از کتاب “رأی رأی پهلوی”

با عرض تبریک به برندگان مسابقه آنلاین شبکه کتابخوانان حرفه ای که در سطح شهرستان بشرویه از بهمن ماه الی اسفند ماه ۹۳ فعال بود. اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد:

 ۱

مریم ظاهری

بشرویه
۲

عزت نورخش بشرویه

بشرویه

۳

حسنا افشین

بشرویه

۴ نرجس صفری

بشرویه

۵

زهره هادیان

بشرویه

۶

لیلا نوابی ارسک

ارسک

۷

علی ابوالحسنی

بشرویه

۸

امین علیجانی

ارسک

۹

سمیه روح بخش

ارسک

۱۰

منیر بهرامی

بشرویه

دیدگاه خود را بنویسید