بیست و سومین نشست کتابخوان برگزار شد

کتاب «انگور و عنب» نوشته پرویز امینی، انتشارات وزیر/ ارائه توسط حسین محمدی عضو کتابخانه؛ «چراهای شگفت انگیز پرندگان» نوشته آماندانا اونیل، انتشارات محراب قلم/ ارائه توسط رضا ترابی محبی عضو کتابخانه؛ «فرهنگنامه طلایی ورزش» از نشر طلایی/ ارائه توسط مرتضی مورعابدی عضو کتابخانه؛ «پیامبر و قصه هایش» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، نشر جمال/ ارائه توسط امیرحسین گنجور عضو کتابخانه؛ « نامه های بلوغ» نوشته علی صفایی حائری، انتشارات لیله القدر/ ارائه توسط نرگس روایتی (کتابدار)؛ « زندگی به همین سادگی» نوشته تیکی کوستن ماخن، انتشارات گاج/ ارائه توسط خانم مریم کیانی (رئیس اداره کتابخانه های شهرستان).

دیدگاه خود را بنویسید