بیست و یکمین نشست کتابخوان در کتابخانه ملاعبدا… بشروی برگزار شد

بیست و یکمین نشست کتابخوان بشرویه با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه آزادگان در محل کتابخانه ملاعبدا… بشروی برگزار شد

 

کتابهای معرفی شده در این نشست عبارت بودند از:

کتاب «قصه های شیرین مثنوی» نوشته جعفر ابراهیمی، انتشارات پیدایش/ ارائه توسط مریم کیانی (مسئول کتابخانه و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان)؛ « کوچک جنگلی» نوشته امیرحسین فردی، انتشارات قدیانی/ ارائه توسط نرگس روایتی (کتابدار)؛ «یهود و صهیونیسم» نوشته احمد کریمیان، انتشارات بوستان کتاب قم/ ارائه توسط محمدرضا معینی؛ «موسی و شبان» نوشته پرویز امینی، انتشارات وزیر/ ارائه توسط مرتضی مورعابدی؛ «قنات مظهر روشنایی» نوشته محمدرضا افضلی، شرکت انتشارات فنی ایران/ ارائه توسط امیرحسین گنجور و کتاب «باز پادشاه و پیرزن» نوشته پرویز امینی، انتشارات وزیر/ ارائه توسط امیررضا کباری.

همچنین در پایان این نشست، توضیحاتی درباره نحوه استفاده از سامانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور داده شد.

 

دیدگاه خود را بنویسید