جلسه قصه گویی و حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا در کتابخانه ملاعبدا… بشروی برگزار شد

در آخرین روز از هفته آخر آذر مقارن با شب یلدا جلسه حافظ خوانی و قصه گویی از ادبیات عامه شهرستان برای نوجوانان عضو کتابخانه برگزار گردید. در این جلسه که دانش آموزان دبیرستان آزادگان نیز حضور داشتند، علاوه بر حافظ خوانی، افسانه های عامیانه شهرستان نیز برای آنها به صورت قصه بیان شد و در مورد مراسم شب یلدا در ایران باستان و پیشینه آن توضیحاتی داده شد.

 

دیدگاه خود را بنویسید