جمع خوانی و معرفی “کتاب خرازی” نوشته فاطمه غفاری

در این جلسه، «کتاب خرازی» از سری کتابهای یادگاران انتشارات روایت فتح، نوشته فاطمه غفاری برای اعضای نوجوان کتابخانه ملاعبدا… بشروی معرفی و توسط آنها جمع خوانی شد

دیدگاه خود را بنویسید