هفدهمین نشست کتابخوان با حضور دانش آموزان دبیرستان حضرت نرجس(س) برگزار شد

همزمان با بیست و پنجمین هفته کتاب با شعار”آینده ای روشن با خانواده کتابخوان”، برنامه های مختلفی در کتابخانه عمومی ملاعبدا… بشروی برگزار شد.

هفدهمین نشست کتابخوان با حضور دانش آموزان دبیرستان نرجس(س) در کتابخانه ملاعبدا… بشروی برگزار شد

دیدگاه خود را بنویسید