پنجمین نشست کتابخوان شهرستان بشرویه در دبیرستان پسرانه شهید مطهری برگزار شد

پنجمین نشست کتابخوان شهرستان بشرویه در دبیرستان پسرانه شهید مطهری برگزار شد و ۶ کتاب در این برنامه معرفی شد که عبارتند از:

کتاب «قصه های شیرین مثنوی مولوی» نوشته جعفر ابراهیمی، انتشارات پیدایش / ارائه توسط مصطفی آزادی عضو کتابخانه؛ «رفاقت به سبک تانک» نوشته داود امیریان، انتشارات سوره مهر/ ارائه توسط علی علی اکبری عضو کتابخانه؛ «اکبرکاراته و آقایون کچل» نوشته محسن صالحی حاجی آبادی، انتشارات موسسه فرهنگی روایت سیره شهدا/ ارائه توسط ابوالفضل حیدری دخت عضو کتابخانه؛ «سلام بر ابراهیم» انتشارات شهید ابراهیم هادی/ ارائه توسط امیرمحمد ناصری نژاد؛ «زایو» نوشته مصطفی رضایی ، انتشارات کتابستان معرفت/ ارائه توسط علی اکبر بخشایش کتابدار کتابخانه ملاعبدا… بشروی و کتاب «در جست و جوی قاتل» نوشته تانیا لندمن، انتشارات پنجره/ ارائه توسط مریم کیانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بشرویه.

دیدگاه خود را بنویسید