• حلول ماه ربیع الاول تهنیت باد

    مشکی از تن به در آرید ربیع آمده است

    خم ابرو بگشایید ربیع امده است 

    مژده ای ختم رسل داد که آید به بهشت

    هر که بر من خبر آرد که ربیع آمده است