• مسابقه خاطره نویسی کتابداران و اعضای کتابخانه ها

   

  http://boshpl.ir/wp-content/uploads/2015/01/boshpl_z9vQwB5cgEsT.jpg

  نظر به در پیش بودن سالروز دهه مبارک فجر و بهره گیری از تجارب کتابداران محترم، اداره کل فرهنگی، اقدام به برگزاری مسابقه خاطره نویسی میان کتابداران و اعضاء نموده است. توجه کنید که مهلت ارسال آثار تا ۲۲ بهمن ماه می باشد.

  برای شرکت در مسابقه توجه به نکات ذیل الزامی است:

  ۱.مسابقه در دو بخش کتابدارانو اعضاء کتابخانه برگزار میگردد. کتابداران کتابخانه های مشارکتی و سایر ارگان ها نیز امکان شرکت در مسابقه را دارند.

  ۲.آثار ارسالی باید در فرم مسابقه در قالب Word و فونت Nazanin12 تایپ و ارسال شود(نمونه فرم شرکت در مسابقه در پورتال اداره کل استان (در بخش امور فرهنگی قرار داده شده است)

  ۳.هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه موضوع را انتخاب و با سه اثر در مسابقه شرکت کند. برای اطلاع از موضوعات مسابقه به پوستر مسابقه مراجعه کنید(پوستر مسابقه در پورتال اداره کل استان (در بخش امور فرهنگی قرار داده شده است)

  ۴.برای ارسال آثار شرکت کنندگان میتوانید به یکی از شیوه های ذیل عمل کنید: (از ارسال به دو طریق پستی و ایمیل به صورت همزمان پرهیز گردد).

  ۱)ارسال فرمها برای کارشناس فرهنگی استان

  ۲)email: khatereh@iranpl.ir

  ۳)کتابداران سایر ارگان ها: ارسال از طریق ایمیل و ارسالپستی به اداره کل فرهنگی