• ماه ضیافت الهی

    رمضان

    ماهی که در آن خداوند باران رحمتش را بر ما نازل می کند ، و ما باید از این باران استفاده کافی را ببریم .در فضیلت این ماه پیامبر اکرم (ص) در خطبه ی قبل از ماه رمضان می فرمایند: ای مردم به راستی که ماه خدا همراه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است ، ماهی که نزد خدا برترین ماهها و روز هایش بهترین روز ها و شبهایش بهترین شبها و لحظه هایش ، بهترین لحظه ها است این ماه ؛ ماهی است که در آن به مهمانی خدا فراخوانده شده و شایسته کرامت خداوند گردیده اید . علمای علم اخلاق سال معنوی خودرا از این ماه شروع می کردند ؛ و معتقدند انسان باید در این ماه دل خود را خانه ی خدا سازد و از هر غیر خدا پرهیز کند . انسان باید بکوشد تا در این ماه گناهان خودرا ترک کند زیرا خداوند تبارک و تعالی این ماه را یک فرصت قرار داده که بتوانیم خودرا به کمال برسانیم

    اما باید توجه داشت که این ماه مبارک یک فرصت است ، و باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد ؛ چه خوب می شود تا از فرصت باهم بودن در این ماه استفاده کنیم و یک حدیث در مورد این ماه را برای مهمان ها بخوانیم، چه خوب می شود تا از فرصت بیدار شدن در سحر استفاده کنیم و دو رکعت نماز قبل از نماز صبح بخوانیم و چه خوب می شود تا از شب های این ماه استفاده کنیم و برای نماز به مسجد برویم.

    حواسمان باشد که این ماه ماهی است که نفس کشیدن در آن عبادت و حتی خواب در آن نیز عبادت است پس تلاش کنیم که در این ماه حداکثر استفاده را ببریم.