• باز این چه شورش است که در خلق عالم است

    emam-hosein35

    با عمل خودتان مردم را به راه حق دعوت کنید .امام جعفر صادق (ع)

  • جشنواره کاردستی «کتابها جان می گیرند»

    IMG_۲۰۱۵۱۰۱۰_۱۳۰۸۲۲جشنواره نقاشی کودکان در سومین روز از هفته ملی کودک «روز کودک ، کتاب و کتابخوانی» برگزار شد در این جشنواره بیش از صد اثر در معرض دید بازدید کنندگان قرارگرفت و به برگزیدگان هدایایی تعلق یافت.  برگزاری مسابقه نقاشی ،سفالگری شعر خوانی  و…  از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

    ۲۰۱۵-۱۰-۱۰%20۱۹.۵۰.۳۷%20(Copy)[1]